48 695 140 211

Każdy samochód potrzebuje źródła energii elektrycznej, które dostarcza prąd do rozrusznika, aparatu zapłonowego, reflektorów, radia i do innych odbiorników. Przy pracującym silniku i wystarczająco wysokiej liczbie obrotów, energię elektryczną dostarcza prądnica, gdy natomiast motor jest wyłączony, potrzebne jest do jego zapłonu niezależne źródło prądu. Takim źródłem jest akumulator, w którym możliwa jest zamiana zmagazynowanej energii chemicznej na elektryczną (rozładowanie akumulatora to dostarczanie energii elektrycznej do jej odbiorników) i odwrotnie (ładowanie akumulatora to zamiana dostarczonej energii elektrycznej na energię chemiczną).

Akumulatory obsługowe w białych plastikowych obudowach.
Akumulatory są dostarczane jako ładowane na sucho. Przed użyciem należy napełnić je elektrolitem (roztwór kwasu siarkowego H2SO4 w wodzie destylowanej). Łączny okres gwarancji i rękojmi tych akumulatorów wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu. W tej grupie akumulatorów wyróżniamy następujące rodzaje:

 • Rozruchowe do samochodów - zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością.
 • RF, akumulatory przeciwwstrząsowe rozruchowe - wykazują dziesięciokrotnie wyższą odporność na wstrząsy w porównaniu ze standardowymi akumulatorami dzięki wzmocnieniu połączeń płyt przy mostkach klejem antywibracyjnym. Zastosowanie - maszyny budowlane, leśne, ciągniki, ciężki sprzęt transportowy. Zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością.
 • HD, akumulatory rozruchowe o podwyższonej trwałości, akumulatory przeciwwstrząsowe trwalsze niż RF przez zastosowanie separatorów z włóknem szklanym. Zastosowanie jak przy akumulatorach RF. Zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością. Akumulator ten daje się wielokrotnie rozładowywać i ładować nie tracąc swoich właściwości.
 • HD extra, akumulatory rozruchowe o bardzo wysokiej trwałości, akumulatory o jeszcze wyższej trwałości niż HD dzięki wzmocnieniu płyt od dołu. Zapewniają pewny rozruch, nawet w ekstremalnych warunkach (posiadają rezerwę rozruchu do 20%). Charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i wytrzymują wielokrotne silne rozładowywania i ładowania, nie tracąc swoich właściwości. Jest to akumulator przeznaczony do ekstremalnych obciążeń, oferuje wszystko, co może dziś dać nowoczesny akumulator.

 

Dane charakterystyczne akumulatora
Właściwości akumulatorów określają następujące parametry:

 1. Pojemność akumulatora
 2. Prąd rozruchu
 3. Napięcie

 

Pojemność akumulatora wyrażona jest w amperogodzinach (Ah) i określa czas pobierania prądu z akumulatora. Np. pojemność 44 Ah oznacza, że przez 10 godzin możemy pobierać z akumulatora prąd o natężeniu 4.4 ampera, lub przez 20 godzin prąd o natężeniu 2.2 ampera. Pojemność akumulatora zależy od ilości i powierzchni wewnętrznej, oraz zewnętrznej płyt. Im jest ich więcej, im większa jest ich powierzchnia, tym większa pojemność akumulatora. Inne czynniki wpływające na pojemność akumulatora to:

 • natężenie prądu rozładowywania; im wyższe jest natężenie prądu, tym mniejsza pojemność.
 • temperatura elektrolitu; im wyższa jest temperatura elektrolitu, tym mniejsza jego gęstość, a tym samym mniejszy jego opór wewnętrzny. W rezultacie pojemność akumulatora jest większa.
 • wiek akumulatora; im starszy akumulator, tym mniejsza jest jego pojemność, ponieważ w jego płytach powstają ubytki masy aktywnej.
   

Prąd rozruchu , zwany inaczej prądem pobierczym zimna.
Każdy akumulator winien prawidłowo pracować także i w trudnych warunkach, np. w zimie, podczas silnych mrozów. Miarą tej właściwości jest prąd pobierczy zimna, zwany inaczej prądem rozruchu. Jego wielkość określona jest napięciem ogniwa, które przy temperaturze -18 st . C powinno wskazywać:

 • potencjał 1.4 V przy rozładowywaniu przez 30 sekund, oraz
 • potencjał 1.0 V przy rozładowywaniu przez 180 sekund.

 

Napięcie
Występują akumulatory o napięciu np.:

 • 6 V (akumulatory do motocykli)
 • 12 V (akumulatory do motocykli, samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów dostawczych, ciężarówek, autobusów i traktorów).

Akumulatory

ASK _ akumulatory

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 Motor Auto Service

ASK Serwis Sp.z o.o.

Ul. Kochanowskiego 8a

51-601Wrocław

kom: 695 140 211

tel: 71 306 79 88

e-mail: biuro@askserwis.pl

ZAPRASZAMY DO SERWISU