Chcesz zapytać o cenę? 
Umówić termin?

ZADZWOŃ

Źle ustawiona „geometria” kół może być niebezpieczna dla jazdy, a w najlepszym przypadku będzie niszczyć niektóre elementy samochodu. Chociaż nie jest to obowiązkowe, warto czasami dokonać pełnej kontroli kątów zawieszenia kół.

 

Właściciele samochodów zbyt często lekceważą prawidłowe ustawienie kątów kół w swoich pojazdach. Nawet kupując używany samochód, rzadko kiedy przed podpisaniem umowy decydują się na sprawdzenie „geometrii”. Ma ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy, sterowalność auta, jego stabilność i szybkość zużycia ogumienia.

 

Koła przednie

Najważniejsza jest zbieżność i kąt pochylenia kół przednich, ponieważ na naszych wyboistych i dziurawych drogach najłatwiej ulegają rozregulowaniu. W naszej rzeczywistości należałoby sprawdzać geometrię kół przednich przed rozpoczęciem każdego sezonu letniego. Przy zakupie używanego samochodu należy to zrobić od razu. Najpierw jednak trzeba sprawdzić i wyeliminować luzy w zawieszeniu, a potem dopiero sprawdzamy geometrię. Jest to niewielki wydatek, a właściwa geometria kół przednich poprawi bezpieczeństwo jazdy i uchroni przed przyspieszonym zużyciem opon.

 

Cztery kąty

Najważniejsze w geometrii są cztery wartości: kąt pochylenia kół, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy oraz zbieżność kół. Jeżeli ustawienie kół jest niewłaściwe, następuje wówczas szybkie, nierównomierne zużywanie się ogumienia. Pochylenie i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy decyduje natomiast o stabilności samochodu w czasie jazdy, wpływa bowiem na jego sterowalność. Nieprawidłowe wyprzedzenie sworznia zwrotnicy powoduje niestabilność auta w czasie jazdy. Właściwa zbieżność kół zapewnia uniknięcie poślizgu bocznego, poprawia w ogóle stabilność kierowania oraz zapobiega nadmiernemu zużyciu ogumienia.

 

Sprawdzaj co roku

Zawsze przed zakupem używanego samochodu radzimy sprawdzić geometrię oraz rutynowo raz w roku przed rozpoczęciem sezonu letniego. Geometrię sprawdzamy w wyspecjalizowanym, wyposażonym w odpowiedni sprzęt warsztacie. Jest to niewielki wydatek, ale wart poniesienia, ponieważ ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

 

HUNTER WA130 z kamerami HS401 (HawkEye) jest już trzecią generacją systemu pomiarowego geometrii kół i osi pojazdów korzystającą z nowoczesnej optycznej techniki pomiarowej. Technika ta jest realizowana przez cztery cyfrowe kamery wideo współpracujące z tarczami (głowicami pasywnymi) oraz konsolą wykorzystującą komputer PC.

Charakterystyczna dla tego produktu jest baza programowa czyli oprogramowanie robocze, ono bowiem decyduje o zakresie pomiarów, czasie potrzebnym do przeprowadzenia procedur.

Szereg rozwiązań stosowanych w programie jest opatentowanych, co dodatkowo wyróżnia ten produkt na tle innych. Dotyczy to m. in.:

 

Ø WINTOE - regulacja zbieżności osi przedniej bazująca na prawidłowym ustawieniu koła

kierownicy,

Ø CAMM - procedura regulacji kąta PK i WSZ wyliczająca optymalne położenie regulowanego

sworznia lub grubość instalowanej podkładki,

Ø SHIMMSELECT - regulacja kąta PK i zbieżności osi tylnej z wykorzystaniem specjalnych

podkładek,

Ø EXPRESS ALIGN - procedura porządkująca czynności w trakcie regulacji kątów, pomijając

wartości znajdujące się w granicach tolerancji optymalnie organizuje procedurę z uwzględnieniem

wszelkich wymogów technologicznych,

Ø FASTER CASTER - szybka procedura pomiaru kątów WSZ, PSZ, PK realizowana przy niewielkim skręcie kół

Ø WHEEL OFF - procedura umożliwiająca regulację kątów PK i WSZ przy zdemontowanych kołach pojazdu,

Ø LIVE RIDE HEIGHT - automatyczny pomiar prześwitu poziomego i pionowego z wykorzystaniem dodatkowych tarcz mocowanych do krawędzi nadwozia,

Ø SBDA - pomiar i prezentacja wzajemnego położenia poziomego i przestrzennego płaszczyzn: osi

obrotu czterech kół i nadwozia,

Ø SYMMETRY ANGLE MEASUREMENTS - pomiar położenia osi w pojeździe prezentowany graficznie z możliwością zamiany miary kątowej wyników na metryczną

Geometria 3D hunter

Opony + Autoserwis

biuro@askserwis.pl

+48 695140211